Hur fungerar NFT?

Varför betalar folk skyhöga belopp för tweets, digitala konstverk och Youtubeklipp? För många är det svårt att förstå varför någon vill betala för något som finns tillgängligt helt gratis online. För att förstå varför det finns en stor efterfrågan måste man förstå hur en NFT fungerar.

En NFT är en unik tillgång som lagras på en blockkedja. Det innebär att den är spårbar vilket gör att det är möjligt att se vem som äger tillgången. Ägarskapet finns registrerat i blockkedjan i form av kryptografisk stämpel och metadata som bland annat innehåller adressen till ägarens kryptoplånbok. Med andra ord kan alla som använder blockkedjan se det digitala verket, men endast en person kan äga det. All information som registreras på blockkedjan är spårbar och kan inte ändras eller manipuleras. Endast ägaren till NFT:en kan ändra ägarskapet vilket gör blockkedjan till en mycket säker plats att förvara digitala tillgångar.

Det är viktigt att komma ihåg att en NFT ger en äganderätt till en digitalt tillgång. Precis som vid försäljning av fysiska objekt är det upphovsmannen som behåller upphovsrätten till tillgången. Ägaren har dock rätt att sälja och använda tillgången. I metadatan framgår det hur tillgången kan användas samt vad NFT:en representerar.