Vad är syftet med NFT domäner?

Det är samma teknik som används för Bitcoin och andra kryptovalutor. NFT:er har funnits sedan 2014, men det är först på sistone som en bredare publik har fått upp ögonen för tekniken. Nu är det en glödhet trend som allt fler hakar på.

I början användes NFT:er främst för digitala konst, men idag inkluderar tekniken även videoklipp, foton, musik, spelföremål, artificiell intelligens, domäner och många andra tillgångar.

Tillgången, som kan vara ett konstverk eller något annat virtuellt verk, lagras på blockkedjan. Objektet är helt unikt vilket gör att endast en person kan äga tillgången. Ibland beskrivs NFT som en teknik som har möjliggjort ägandet av digital konst, men dess användningsområde är idag betydligt bredare än digital konst.

För att bättre förstå vad NFT:er är för något kan vi kika närmare på ordets betydelse. "Non-fungible" betyder att objektet är unikt och inte direkt utbytbart. Det gör att NFT:er skiljer sig från kryptovaluta eftersom valutor är utbytbara. En bitcoin kan bytas ut mot en annan bitcoin utan att värdet på kryptoplånboken ändras. I fallet med NFT:er är varje NFT helt unik och kan således inte bytas ut mot en annan NFT utan att det ändrar något för ägaren. En "token" motsvarar ett smart kontrakt som skapats på en befintlig blockkedja. Lite förenklat kan det beskrivas som ett digitalt fingeravtryck. Om du köper en NFT blir du ägare till en unik digital tillgång och ditt ägandebevis skrivs in i ett smart kontrakt på blockkedjan.Hur fungerar NFT?


Varför betalar folk skyhöga belopp för tweets, digitala konstverk och Youtubeklipp? För många är det svårt att förstå varför någon vill betala för något som finns tillgängligt helt gratis online. För att förstå varför det finns en stor efterfrågan måste man förstå hur en NFT fungerar.

En NFT är en unik tillgång som lagras på en blockkedja. Det innebär att den är spårbar vilket gör att det är möjligt att se vem som äger tillgången. Ägarskapet finns registrerat i blockkedjan i form av kryptografisk stämpel och metadata som bland annat innehåller adressen till ägarens kryptoplånbok. Med andra ord kan alla som använder blockkedjan se det digitala verket, men endast en person kan äga det. All information som registreras på blockkedjan är spårbar och kan inte ändras eller manipuleras. Endast ägaren till NFT:en kan ändra ägarskapet vilket gör blockkedjan till en mycket säker plats att förvara digitala tillgångar.

Det är viktigt att komma ihåg att en NFT ger en äganderätt till en digitalt tillgång. Precis som vid försäljning av fysiska objekt är det upphovsmannen som behåller upphovsrätten till tillgången. Ägaren har dock rätt att sälja och använda tillgången. I metadatan framgår det hur tillgången kan användas samt vad NFT:en representerar.