VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Senast uppdaterad 09 december 2021

1. GODKÄNNANDE AV VILLKOREN Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och Fivseo AB ("Fivseo").Företag," "vi," "oss," eller "vår"), om din tillgång till och användning av webbplatsen. Vår webbplats samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobila webbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade, länkade eller på annat sätt kopplade till den (gemensamt kallade "webbplatsen"). Vi är registrerade i Sverige och har vårt säte på Garnisonsvägen 3, 681 55 Kristinehamn Sweden. Vårt momsnummer är SE559012-710501. Du godkänner att du genom att gå in på webbplatsen har läst, förstått och gått med på att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DET UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET FÖR DIG ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE OMEDELBART AVBRYTA ANVÄNDNINGEN. Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen genom hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor från tid till annan. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avstår från all rätt att få ett särskilt meddelande om varje sådan ändring. Se till att du kontrollerar de tillämpliga villkoren varje gång du använder vår webbplats så att du förstår vilka villkor som gäller. Du kommer att omfattas av, och kommer att anses ha blivit medveten om och accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då de reviderade användarvillkoren publiceras. Den information som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller som skulle göra oss föremål för något registreringskrav i sådan jurisdiktion eller sådant land. De personer som väljer att gå in på webbplatsen från andra platser gör det därför på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att följa lokal lagstiftning, om och i den mån lokal lagstiftning är tillämplig. Webbplatsen är inte anpassad för att uppfylla branschspecifika bestämmelser (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) etc.), så om dina interaktioner skulle omfattas av sådana lagar får du inte använda denna webbplats. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som strider mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA). Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte använda eller registrera sig på webbplatsen.

2.IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges är webbplatsen vår äganderätt och all källkod, alla databaser, funktioner, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (kollektivt kallat "innehåll") och de varumärken, servicemärken och logotyper som finns där (varumärkena) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i Förenta staterna, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga användning. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, sammanställas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas i något kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd i förväg. Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen beviljas du en begränsad licens för att få tillgång till och använda webbplatsen och för att ladda ner eller skriva ut en kopia av en del av innehållet som du har fått tillgång till på rätt sätt enbart för din personliga, icke-kommersiella användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig till och från webbplatsen, innehållet och varumärkena.

3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda Webbplatsen försäkrar och garanterar du att: (1) du har rättslig kapacitet och samtycker till att följa dessa användarvillkor; (2) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt; (3) du inte kommer att få tillgång till webbplatsen genom automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (4) du inte kommer att använda webbplatsen för något olagligt eller otillåtet ändamål; och (5) din användning av webbplatsen inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning. Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller delar av den).

4. FÖRBJUDEN VERKSAMHET

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella aktiviteter, förutom de som uttryckligen stöds eller godkänns av oss. Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

 • Systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 • Lura, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i försök att ta reda på känslig kontoinformation, t.ex. användarlösenord.
 • kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av innehåll eller som upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller det innehåll som finns på den.
 • Förnedra, skada eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
 • Använda information från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada någon annan person.
 • Använda våra supporttjänster på ett otillbörligt sätt eller lämna in falska rapporter om missbruk eller oegentligheter.
 • Använda webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar och förordningar.
 • Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
 • Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och spamming (kontinuerlig publicering av upprepad text), som stör någon annans oavbrutna användning av webbplatsen eller ändrar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
 • Delta i någon form av automatiserad användning av systemet, t.ex. genom att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller genom att använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för att samla in och utvinna data.
 • Ta bort upphovsrätten eller andra äganderättsliga meddelanden från något innehåll.
 • Försöka utge sig för att vara en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
 • Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) något material som fungerar som en passiv eller aktiv mekanism för insamling eller överföring av information, inklusive, men inte begränsat till, clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggor, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
 • Störningar, avbrott eller skapa en onödig belastning på webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
 • Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som tillhandahåller någon del av webbplatsen till dig.
 • Försöka kringgå åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomsten till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 • Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 • Med undantag för vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, demontera eller omvända någon av de programvaror som ingår i eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 • Förutom vad som kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använda, starta, utveckla eller distribuera något automatiserat system, inklusive men inte begränsat till spindel, robot, fuskverktyg, skrapare eller offline-läsare som har tillgång till webbplatsen, eller använda eller starta något otillåtet skript eller annan programvara.
 • Använda en inköpsagent eller ett inköpsombud för att göra inköp på webbplatsen.
 • Gör någon obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatisk väg eller under falska förespeglingar.
 • Använda webbplatsen som en del av ett försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.

5. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG.

Webbplatsen erbjuder inte användare att skicka eller lägga upp innehåll. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka in, lägga upp, visa, överföra, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrivelser, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (gemensamt kallade "bidrag"). Bidragen kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via webbplatser från tredje part. Alla bidrag som du skickar kan därför behandlas i enlighet med webbplatsens sekretesspolicy. När du skapar eller gör bidrag tillgängliga, försäkrar och garanterar du därmed att:

 • Skapandet, distributionen, överföringen, den offentliga visningen eller framförandet samt åtkomsten, nedladdningen eller kopieringen av dina bidrag gör inte och kommer inte att göra intrång i någon tredje parts äganderätt, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemligheter eller moraliska rättigheter.
 • Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtycken, befrielserna och tillstånden för att använda och ge oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen tillstånd att använda dina bidrag på det sätt som avses på webbplatsen och i dessa användarvillkor.
 • Du har skriftligt samtycke, frisläppande och/eller tillstånd från varje identifierbar person i dina bidrag för att använda namnet eller bilden på varje identifierbar person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på alla sätt som avses på webbplatsen och i dessa användarvillkor.
 • Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 • Dina bidrag är inte oönskad eller otillåten reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaningar.
 • Dina bidrag är inte obscena, oanständiga, liderliga, liderliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt vår bedömning).
 • Dina bidrag får inte förlöjliga, håna, nedvärdera, skrämma eller missbruka någon.
 • Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i juridisk mening) någon annan person eller för att främja våld mot en specifik person eller grupp av personer.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
 • Dina bidrag kränker inte någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag om barnpornografi eller som på annat sätt syftar till att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.
 • Dina bidrag får inte innehålla några kränkande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning eller fysiskt handikapp.
 • Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av webbplatsen i strid med ovanstående strider mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till att din rätt att använda webbplatsen upphör eller avbryts.

6. BIDRAGSLICENS

Du och webbplatsen godkänner att vi får komma åt, lagra, bearbeta och använda all information och alla personuppgifter som du tillhandahåller i enlighet med villkoren i sekretesspolicyn och dina val (inklusive inställningar). Genom att lämna förslag eller annan feedback om webbplatsen godkänner du att vi kan använda och dela sådan feedback i vilket syfte som helst utan ersättning till dig. Vi hävdar inte någon äganderätt till dina bidrag. Du behåller den fulla äganderätten till alla dina bidrag och alla immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är förknippade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som du tillhandahåller på något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att friskriva oss från allt ansvar och att avstå från att vidta rättsliga åtgärder mot oss med avseende på dina bidrag.

7. INKOMSTER

Du bekräftar och godkänner att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen ("Inlämningar") som du lämnar till oss är icke-konfidentiella och blir vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan erkännande eller ersättning till dig. Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana bidrag är original från dig eller att du har rätt att lämna sådana bidrag. Du samtycker till att det inte ska finnas någon möjlighet till regress mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina bidrag.

8. WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser ("webbplatser från tredje part") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller kommer från tredje part ("innehåll från tredje part"). Sådana webbplatser och innehåll från tredje part undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss för att säkerställa att de är korrekta, lämpliga eller fullständiga, och vi är inte ansvariga för webbplatser från tredje part som nås via webbplatsen eller för innehåll från tredje part som publiceras på, är tillgängligt via eller installeras från webbplatsen, inklusive innehåll, korrekthet, kränkande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer för eller som finns på webbplatser från tredje part eller i innehåll från tredje part. Att inkludera, länka till eller tillåta användning eller installation av webbplatser från tredje part eller innehåll från tredje part innebär inte att vi godkänner eller stödjer dem. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till webbplatser från tredje part eller använda eller installera innehåll från tredje part gör du det på egen risk och bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör läsa igenom de tillämpliga villkoren och policyer, inklusive sekretess och datainsamlingspraxis, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som rör program som du använder eller installerar från webbplatsen. Alla inköp du gör via webbplatser från tredje part kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i samband med sådana inköp som uteslutande är en fråga mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker till och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatser från tredje part och du ska hålla oss skadeslösa från eventuella skador som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss skadeslösa från alla förluster som du lider eller skador som orsakas dig i samband med eller som på något sätt är resultatet av innehåll från tredje part eller all kontakt med webbplatser från tredje part.

9. ADVERTISER

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information på vissa områden på webbplatsen, t.ex. affiliatelänkar, sidofältannonser eller bannerannonser. Om du är en annonsör ska du ta fullt ansvar för alla annonser som du placerar på webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller produkter som säljs genom dessa annonser. Som annonsör garanterar och försäkrar du dessutom att du har alla rättigheter och befogenheter att placera annonser på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsrättigheter. Vi tillhandahåller bara utrymmet för att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörerna.

10. FÖRVALTNING AV WEBBPLATSEN

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka Webbplatsen för överträdelser av dessa Användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till att rapportera en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) enligt vårt eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa tillgången till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den mån det är tekniskt möjligt) något av dina Bidrag eller någon del av dem; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är alltför stora eller på något sätt belastar våra system, och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och vår egendom och för att underlätta webbplatsens korrekta funktion.

11. INTEGRITETSPOLICY

Vi bryr oss om dataintegritet och datasäkerhet. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy, som är införlivad i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen finns i USA. Om du besöker webbplatsen från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter och som skiljer sig från tillämpliga lagar i USA, överför du genom din fortsatta användning av webbplatsen dina uppgifter till USA, och du samtycker till att dina uppgifter överförs till och behandlas i USA.

12. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

Dessa Användarvillkor ska förbli fullt giltiga och effektiva medan du använder Webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA IP-ADRESSER), TILL NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER ÖVERENSKOMMELSE SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER MOT NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN NÄR SOM HELST, UTAN FÖRVARNING OCH EFTER EGET GOTTFINNANDE, AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DITT DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU HAR PUBLICERAT. Om vi avslutar eller avbryter ditt konto av någon anledning är det förbjudet för dig att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller en tredje parts namn, även om du agerar på den tredje partens vägnar. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och förbudsrättsliga åtgärder.

13. ÄNDRINGAR OCH AVBROTT.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande när som helst. Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av webbplatsen. Vi kan inte garantera att webbplatsen kommer att vara tillgänglig hela tiden. Vi kan drabbas av hårdvaru-, mjukvaru- eller andra problem eller behöva utföra underhåll i samband med webbplatsen, vilket kan leda till avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för eventuella förluster, skador eller olägenheter som orsakas av att du inte kan få tillgång till eller använda webbplatsen under en eventuell driftsstopp eller avbrytande av webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas så att vi är skyldiga att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med den.

14. GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Dessa villkor regleras och tolkas enligt svensk lag, och tillämpningen av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är uttryckligen utesluten. Om du har din vanliga vistelseort inom EU och är konsument, har du dessutom det skydd som ges av obligatoriska bestämmelser i lagstiftningen i ditt bosättningsland. Fivseo AB och du själv godkänner båda att underkasta er den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Stockholm, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa användningsvillkor i Sverige, eller i det EU-land där du är bosatt.

15. LÖSNING AV TVISTER

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online, som du kan komma åt här:https://ec.europa.eu/consumers/odr. Om du vill uppmärksamma oss på detta kan du kontakta oss.

16. RÄTTELSER

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande.

17. ANSVARSFÖRKLARING

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DEN ÄR TILLGÄNGLIG. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL WEBBPLATSEN, OCH VI TAR INGET ANSVAR FÖR (1) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADOR ELLER EGENDOMSSKADOR, AV VILKET SLAG SOM HELST, TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRINGEN TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA WEBBPLATSEN AV EN TREDJE PART, OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE, STÄLLER OSS BAKOM, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM PRESENTERAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONSERING, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. LIKSOM NÄR DET GÄLLER KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH VARA FÖRSIKTIG NÄR DET ÄR LÄMPLIGT.

18.BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARSSKYLDIGHETEN

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFFSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD INKOMST, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR BLIVIT INFORMERADE OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

19. ERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss skadeslösa, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot alla förluster, skador, ansvar, krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av: (1) användning av webbplatsen, (2) brott mot dessa användarvillkor, (3) brott mot dina utfästelser och garantier i dessa användarvillkor, (4) brott mot tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, eller (5) skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du är ansluten till via webbplatsen. Utan hinder av ovanstående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att ersätta oss, och du samtycker till att på din bekostnad samarbeta med oss i vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som omfattas av denna ersättning när vi får kännedom om dem.

20. ANVÄNDARUPPGIFTER

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen för att kunna hantera webbplatsens prestanda, samt uppgifter om din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopior av data är du ensam ansvarig för alla data som du överför eller som rör någon aktivitet som du har utfört med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana data, och du avstår härmed från alla rättigheter att vidta åtgärder mot oss till följd av sådan förlust eller korruption av sådana data.

21. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REGISTER SAMT ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICYER OCH REGISTER ÖVER TRANSAKTIONER SOM INITIERATS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalunderskrift eller leverans eller bevarande av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniskt.

22.ANVÄNDARE OCH INVÅNARE I KALIFORNIEN

Om ett klagomål till oss inte har lösts på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta enheten för stöd till klagomål vid divisionen för konsumenttjänster vid Kaliforniens konsumentdepartement skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

23. ÖVRIGT

Dessa Användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användningsvillkor gäller i största möjliga utsträckning som lagen tillåter. Vi kan när som helst överlåta några eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga för förlust, skada, fördröjning eller underlåtenhet att agera som orsakas av orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses denna bestämmelse eller del av bestämmelsen kunna avskiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser. Det finns inget samriskföretag, partnerskap, anställning eller agentförhållande som skapas mellan dig och oss till följd av dessa användarvillkor eller användningen av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användningsvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed från alla invändningar som du kan ha på grund av den elektroniska formen av dessa användningsvillkor och avsaknaden av att parterna undertecknat dessa användningsvillkor.

24. KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål om webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på följande adress: Fivseo AB NORRA STATIONSGATAN 117 Stockholm 113 64 Sverige Telefon: +46702730328 contact@fivseo.se